Hiển thị tất cả 8 kết quả

– Trong cuộc sống, tĩnh điện tồn tại ở mọi nơi và người ta không chú ý lắm đến nó do tác dụng không đáng kể. Tuy nhiên trong sản xuất, tĩnh điện lại là vấn đề lớn làm đau đầu nhiều nhà sản xuất vì những tác hại do nó gây ra cho nên người ta luôn cố gắng tìm cách chống tĩnh điện.
– Sự phóng tĩnh điện (ESD – Electrostatic Discharge) Tương tự như hiện tượng sét trong tự nhiên. Tĩnh điện trên bề mặt vật thể sẽ phóng các điện tích xuống đất qua trục máy tạo ra tia lửa điện. Khi tĩnh năng lượng tạo ra của tia lửa điện vượt qua điểm cháy nổ của vật liệu (đây là các dung môi gas, xăng.. v.v bay hơi) sẽ làm phát sinh ngọn lửa gây hỏa hoạn.

Sàn chống tĩnh điện

Sàn chống tĩnh điện M901

Sàn chống tĩnh điện

Sàn chống tĩnh điện M902

Sàn chống tĩnh điện

Sàn chống tĩnh điện M903

Sàn chống tĩnh điện

Sàn chống tĩnh điện M904

Sàn chống tĩnh điện

Sàn chống tĩnh điện M905

Sàn chống tĩnh điện

Sàn chống tĩnh điện M906

Sàn chống tĩnh điện

Sàn chống tĩnh điện M907

Sàn chống tĩnh điện

Sàn chống tĩnh điện M908